Τρία νέα βιβλία του Ομ. Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη κυκλοφόρησαν εντός του 2024 από τις Εκδόσεις Παπαζήση όπως αναφέρονται παρακάτω:

• Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035

• Η Πολιτική Οικονομία του Μακροχρόνιου Σχεδιασμού και της Στρατηγικής Ανάλυσης (FORESIGHT)

• Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάλυση (Foresight) για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία ως το 2035


Σκοπός του βιβλίου «Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035» είναι να δημιουργηθεί μια αντικειμενική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας (2020-2035) που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τις αποφάσεις στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική.

Επιπλέον, η ανάλυση αποπειράται να αποτυπώσει τις επιπτώσεις των κρίσεων και των ευκαιριών στο μέλλον αλλά και πιθανές εκβάσεις του μέλλοντος (με τη χρήση σεναρίων) σκιαγραφώντας μια μακροπρόθεσμη οπτική (foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία έως το 2035.

Επιδιώκει λοιπόν να αποτυπώσει βασικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με χρονική περίοδο αναφοράς από το 2000 έως το 2035 ενώ δίνεται έμφαση και σε τρία ημερολογιακά́ ορόσημα, το 2010, το 2015 και το 2019. Λαμβάνονται λοιπόν υπόψη οι επιπτώσεις σταθερών και αποσταθεροποιητικών καταστάσεων που επηρέασαν και αναμένεται να επηρεάσουν στο μέλλον την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η μελέτη των τάσεων αυτών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση δεδομένου της διάχυσης που παρουσιάζουν στην οικονομία και την κοινωνία. Συνεπώς, το παρόν αποτελεί ένα ουσιαστικό βοήθημα για τη διεπιστημονική προσέγγιση των οικονομικών, πολίτικων και κοινωνικών φαινομένων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες Εκδόσεις Παπαζήση: Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035 – Εκδόσεις Παπαζήση (papazissi.gr)


Μια από τις μεθόδους ανίχνευσης του μέλλοντος ονομάζεται «Μέθοδος των Δελφών» με αναφορά προφανώς στις λειτουργίες πρόγνωσης του μέλλοντος που γίνονταν στους αρχαίους Δελφούς. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναγάγει την ανάλυση του μέλλοντος σε συστηματική δραστηριότητα ατομικού και συλλογικού ενδιαφέροντος, αν και δεν υπήρχε βέβαια η ανάλυση κινδύνου και η ανάλυση αβεβαιότητας στο σκεπτικό τους.

Το βιβλίο «Η Πολιτική Οικονομία του Μακροχρόνιου Σχεδιασμού και της Στρατηγικής Ανάλυσης (FORESIGHT)» έχει σκοπό να εφοδιάσει τον αναγνώστη με το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για να είναι σε θέση είτε να μετέλθει την άσκηση της ενόρασης μέλλοντος είτε να είναι σε θέση να κάνει κριτική σε παρόμοιες προσπάθειες. Παράλληλα, θα αποκτήσει την ικανότητα να συντάσσει σενάρια του μέλλοντος για γενικούς και ειδικούς σκοπούς.

Βεβαίως η διαδικασία διαμόρφωσης των σεναρίων του μέλλοντος είναι μια εξαιρετική σύνθετη εργασία, αλλά η γνώση που εμπεριέχεται στο παρόν βιβλίο θα του εξασφαλίσει ένα γνωσιακό επίπεδο αφετηρίας. Γι’ αυτό και το παρόν βιβλίο θα πρέπει να θεωρείται μια αρχική συμβολή στην καλλιέργεια του αντικειμένου.

Περισσότερες πληροφορίες Εκδόσεις Παπαζήση: Η πολιτική οικονομία του μακροχρόνιου σχεδιασμού και της στρατηγικής ανάλυσης (Foresight) – Εκδόσεις Παπαζήση (papazissi.gr)

Το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί. Μπορούμε όμως να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για τις πιθανές εναλλακτικές προοπτικές του μέλλοντος. Ακόμα όμως πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να προετοιμαστούν οι κοινωνικοί εκπρόσωποι (κοινωνική διοίκηση και πολιτική) να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες δυνατότητες για να είναι σε θέση να διαχειριστούν εναλλακτικές μελλοντικές καταστάσεις.

Το παρόν έργο, επιχειρεί να θεμελιώσει την πολιτική οικονομία της ενόρασης του μέλλοντος στην Ελλάδα εμβαθύνοντας στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη σκέψη και δράση για το μέλλον. Παράλληλα, αποτελεί ένα χρηστικό εγχειρίδιο για όσους θέλουν να εισάγουν τη θεματολογία της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάλυσης και Ενόρασης του Μέλλοντος (foresight) στο γνωσιακό τους υπόβαθρο. Εξάλλου, η ενόραση (foresight) γίνεται για να προσδιορίσουμε πώς θα οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο αύριο ξεπερνώντας τα εμπόδια και μετριάζοντας τους κινδύνους του παρόντος. Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν έργο απευθύνεται σε οποιανδήποτε θέλει να διευρύνει τα όρια της σκέψης του και να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο κόσμος.

Περισσότερες πληροφορίες Εκδόσεις Παπαζήση: Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάλυση (Foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ως το 2035 – Εκδόσεις Παπαζήση (papazissi.gr)