Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης S&P Global Greece Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) τον Απρίλιο ήταν 52,4, σημειώνοντας ελαφρά μείωση από 52,8 τον Μάρτιο.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν μια μέτρια βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας για τους Έλληνες παραγωγούς αγαθών, η οποία ήταν η δεύτερη ταχύτερη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.


Η συνολική ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από περαιτέρω επεκτάσεις της παραγωγής και νέες παραγγελίες, με τις νέες πωλήσεις να αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2022. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές είχαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προοπτικές για την παραγωγή το επόμενο έτος, γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερο ρυθμό τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αν και η αγορά εισροών σημείωσε σταθερή άνοδο, η διαταραχή στις αλυσίδες εφοδιασμού μειώθηκε καθώς η απόδοση των προμηθευτών βελτιώθηκε για πρώτη φορά από τις αρχές του 2020.

Οι πληθωριστικές πιέσεις αμβλύνθηκαν καθώς ο ρυθμός αύξησης του κόστους μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020. Οι εταιρείες είδαν επίσης συγκράτηση στην αύξηση των τιμών πώλησης.

Στη συνολική ανάκαμψη συνετέλεσε η απότομη αύξηση των νέων παραγγελιών στους Έλληνες κατασκευαστές τον Απρίλιο. Η ισχυρότερη ζήτηση από υπάρχοντες πελάτες και η μείωση του ανταγωνισμού φέρεται να υποστήριξαν νέες αυξήσεις των πωλήσεων. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν σταθερός συνολικά, επιβραδύνθηκε ελαφρώς από αυτόν που παρατηρήθηκε το Μάρτιο. Επιπλέον, η επέκταση των συνολικών νέων πωλήσεων υποστηρίχθηκε από μια δεύτερη διαδοχική μηνιαία αύξηση των νέων παραγγελιών εξαγωγών, αλλά ο ρυθμός αύξησης ήταν αρκετά μικρός.


Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις

Πηγή: ot.gr

Μάιος 2023