Η νέα κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ένα δυσκολότερο μακροοικονομικό περιβάλλον, που προκαλεί η σύσφιξη των συνθηκών χρηματοδότησης, και τη σταδιακή, σχετικά αργή, επιστροφή στην κανονικότητα: πτώση πληθωρισμού, χαμηλά επιτόκια, αποκατάσταση ενεργειακής και γεωστρατηγικής ισορροπίας. Στον θετικό αντίποδα βρίσκεται μια νέα γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, που θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Συγχρόνως, το τραπεζικό σύστημα επιστρέφει στην ενεργό δράση –πλην νέων αναταράξεων– και τα μεταμνημονιακά δημόσια οικονομικά, με συνετό τρόπο, διατηρούν τη δυναμική τους.

Παράλληλα, θα έρθουν εντονότερα στην επιφάνεια, τα ουσιαστικά προβλήματα της οικονομίας, με κυριότερο το μεσαίο επίπεδο ανάπτυξής της και το μεσαίο επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων του συντελεστή «εργασία», με μια επίμονη υψηλή ανεργία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν και έχει μειωθεί αρκετά, και με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό της κοινωνίας να βρίσκεται κοντά στη ζώνη της σχετικής φτωχοποίησης.

Υπό κανονικές συνθήκες, γνωρίζουμε ότι ανατέλλει μια θετικότερη δεκαπενταετία από την προηγούμενη, με βελτίωση της θέσης της εργασίας αλλά και των επιχειρήσεων. Για να συμβεί, όμως, αυτό χρειάζεται μια ουσιαστική μεταρρυθμιστική παρέμβαση: Παιδεία, στο πλαίσιο ενός συνδυασμού παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική συνοχή ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο ενός προγράμματος γενναίας αναμόρφωσης των επιδομάτων ανεργίας και των προνοιακών επιδομάτων. Τέλος, απαιτούνται νέες διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης και ρυθμιστικής αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο αναμόρφωσης και του τρόπου απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται η διαμόρφωση των κανόνων δικαίου.

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα Real News, 21 Μαΐου 2023