Η τιμή του δείκτη ξεπέρασε για δεύτερο διαδοχικό μήνα τις 50 μονάδες, αναδεικνύοντας καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 μήνες. Όπως σημειώνει η S&P Global αυτή η βελτίωση φαίνεται να οφείλεται στις ταχύτερες επεκτάσεις της παραγωγής, τις νέες παραγγελίες και την απασχόληση. Η αύξηση των νέων πωλήσεων ήταν ιδιαίτερα έντονη, χάρη στις εύρωστες συνθήκες ζήτησης και την αναζωπύρωση των νέων παραγγελιών για εξαγωγές. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις αύξησαν τις προσλήψεις τους, με τον αριθμό των εργαζομένων να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο του 2022.

Παρά την ταχεία αύξηση της αγοράς νέων εισροών, η απόδοση των προμηθευτών σταθεροποιήθηκε λόγω της μειωμένης πίεσης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Όσον αφορά στις τιμές, οι επιβαρύνσεις αναφορικά με το κόστος παραγωγής αυξήθηκαν ελαφρώς, με το χαμηλότερο ρυθμό από τον Ιούλιο του 2020. Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να οδηγήσουν τις μελλοντικές πωλήσεις, οι επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης επέλεξαν μια πολύ πιο μέτρια αύξηση στις τιμές πώλησης.


Όσον αφορά στην περίπτωση της Ευρωζώνης, ο δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών για τον τομέα της μεταποίησης έφτασε τις 47,3 μονάδες το Μάρτιο, σημειώνοντας δηλαδή μείωση σε σχέση με τις 48,5 μονάδες του Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τον ένατο συνεχόμενο μήνα που ο δείκτης παραμένει κάτω από τις 50 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η μεταποιητική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε ελαφρά το Μάρτιο, υποδεικνύοντας την ισχυρότερη μηνιαία απόδοση από το Μάιο του προηγούμενου έτους. Αν και οι παραγγελίες συνέχισαν να συρρικνώνονται στο τέλος του πρώτου τριμήνου, η προσφορά σημαντικών πρώτων υλών και εξαρτημάτων βελτιώθηκε λόγω της μείωσης του χρόνου παράδοσης των προμηθευτών, κάτι που μπόρεσε να υποστηρίξει υψηλότερα επίπεδα παραγωγής. Επιπλέον, μειώθηκαν οι μέσες τιμές των εισροών το Μάρτιο, για πρώτη φορά από τα πρώτα στάδια της πανδημίας COVID-19 το 2020.

Οι πιο ισχυρές επιδόσεις του μεταποιητικού τομέα παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ιταλία. Από την άλλη μεριά, οι επιδόσεις για τη Γερμανία και τη Γαλλία έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών. Αν και οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν ξανά το Μάρτιο, η συρρίκνωση ήταν η πιο ήπια από τα μέσα του 2022.

Όσον αφορά στο δείκτη Οικονομικού Κλίματος, επιδεινώθηκε ελαφρώς στην περίπτωση της Ελλάδας κατά το μήνα Μάρτιο, καθώς έφτασε στις 106,8 μονάδες σε σχέση με τις 107,6 μονάδες στις οποίες βρισκόταν τον Φεβρουάριο. Ο ΙΟΒΕ εξηγεί ότι αυτή η εξέλιξη οφείλεται στη μείωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στον βιομηχανικό τομέα, ενώ το κλίμα βελτιώθηκε σε όλους τους άλλους τομείς, παράλληλα με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι αισιόδοξες λόγω του χαμηλότερου ενεργειακού κόστους, αν και οι ρυθμοί πληθωρισμού παραμένουν υψηλοί αλλά μειώνονται μήνα με το μήνα. Επιπρόσθετα, οι τουριστικές προσδοκίες για το έτος είναι ισχυρές και τα επίπεδα κατανάλωσης υψηλά.

Οι μελλοντικές οικονομικές προσδοκίες αναμένεται να επηρεαστούν από τις πολιτικές εξελίξεις με αφορμή τις εκλογές της 21ης Μαΐου.


Σε ό,τι αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές απόψεις των νοικοκυριών για τα οικονομικά της χώρας βελτιώθηκαν ελαφρώς και σημειώθηκε ελαφρά αύξηση στις προθέσεις αποταμίευσης, μαζί με ελαφρά βελτίωση των προβλέψεων για μεγάλες αγορές. Στην περίπτωση της Ευρωζώνης ο δείκτης μειώθηκε ελαφρώς, καθώς από 99,7 μονάδες το Φεβρουάριο έφτασε τις σε 99,3 μονάδες το Μάρτιο.

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Απρίλιος 2023