Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Global Economic Model – Oxford Economics, με βάση εκτιμήσεις από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημείωση: Τα ιστορικά στοιχεία του πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν (ελαφρά) από ήδη δημοσιευμένα στοιχεία για διάφορους λόγους. Το χρησιμοποιούμενο μοντέλο απαιτεί κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί.

H Focus Economics στις νέες της εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία για το μήνα Οκτώβριο (Consensus Forecasts – Greece, November 2023), σημειώνει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο δείχνουν ότι η δυναμική της οικονομίας ήταν σημαντική. Το οικονομικό κλίμα ενισχύθηκε το τρίμηνο αυτό, καθώς η μείωση του πληθωρισμού και το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας τόνωσαν την εμπιστοσύνη στους τομείς των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου. Η ισχυρότερη καταναλωτική δραστηριότητα πιθανότατα αντιστάθμισε την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η οικονομική δραστηριότητα πιθανότατα δέχθηκε πλήγμα τον Σεπτέμβριο, όταν οι καταιγίδες Daniel και Elias έπληξαν τη χώρα, προκαλώντας πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ το 2024, η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, δεχούμενη ώθηση από τις εισροές κονδυλίων της ΕΕ, τον εύρωστο τουριστικό τομέα και την πτώση του πληθωρισμού. Βεβαίως, οι τιμές της ενέργειας, η πιθανή αναταραχή στον τραπεζικό τομέα και τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα επιτόκια αποτελούν δυνητικούς κινδύνους. Η Focus Economics εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα μεγεθυνθεί κατά 1,9% το 2024, δηλαδή κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα μήνα, και να μεγεθυνθεί κατά 2,2% το 2025.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών, τραπεζών και οίκων αξιολόγησης για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2024 και το 2025, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics.

Αναφορικά με το αναμενόμενο ύψος του πληθωρισμού, ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των διαφόρων οργανισμών είναι στο 2,5% για το 2024 και στο 1,7% για το 2025. Όπως σημειώνει η Focus Economics, o εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4% το Σεπτέμβριο από 3,5% τον Αύγουστο. Η πτώση οφείλεται στις ήπιες πιέσεις στις τιμές για τα τρόφιμα και τη στέγαση και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί τα επόμενα τρίμηνα και να φτάσει το στόχο του 2,0% το δεύτερο εξάμηνο του 2024, χάρη στην αυστηρή νομισματική πολιτική. Βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις των τιμών των εμπορευμάτων ενέχουν κίνδυνο για το γενικότερο επίπεδο των τιμών.

*Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής), Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Πηγή: ot.gr, 27/10/2023