• «Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης» (2016 έως σήμερα), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Οικονομικά Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης»(2020-2021), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• «Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής» (2020-2021), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνδιδασκαλία

«Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική» (2016-2018) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Οικονομικές Πολιτικές και Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία (2010 έως 2016 και 2017 έως 2018) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• «Τραπεζική Οικονομική», (1988-2017) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων» (1988-2017) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα» «Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου» (2003-2017) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη» (2021), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Ειδικά Θέματα Τραπεζικής» (1988-2008) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτόμων Εφαρμογών» (2005-2008) Τμήμα Βιολογίας, Γεωλογίας, Οικονομικού, Ιατρικής και Μ.Ι.Θ.Ε Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίβλεψη δύο μαθημάτων Διδακτικής των Οικονομικών στο Τ.Ο.Ε (2004)

• «Οικονομική Ανάπτυξη» σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κ. Βάιτσο (1989-1991) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• «Χρηματοοικονομική» (1988), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης» (1985-1987) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Οικονομική Ανάπτυξη» (1982-1985) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών