• «Αποτίμηση Κινδύνου και Επενδύσεων» (2005-σήμερα) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική», Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας» (2011,2013,2015) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου» (2001-2005) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών