Ο δείκτης οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα ενισχύθηκε κατά το μήνα Απρίλιο φτάνοντας στις 108,8 μονάδες, ενώ ένα μήνα νωρίτερα είχε διαμορφωθεί στις 107 μονάδες. Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόκειται για την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Η βελτίωση αυτή, όπως σημειώνει ο ΙΟΒΕ, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, καθώς στους υπόλοιπους τομείς οι μεταβολές ήταν πτωτικές, ενώ την ίδια στιγμή η καταναλωτική εμπιστοσύνη εμφανίστηκε επιδεινωμένη κατά τον Απρίλιο.


Αναφορικά με την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ευρωζώνης ο δείκτης παρέμεινε σχετικά σταθερός και διαμορφώθηκε στο 97,4 και στο 99,3 αντίστοιχα. Στον τομέα της μεταποίησης, ο δείκτης σημείωσε πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα, υποδηλώνοντας περαιτέρω αποδυνάμωση των προβλέψεων παραγωγής για τους επόμενους τρεις μήνες. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σημειώθηκε μικρή βελτίωση του κλίματος, κάτι που αντανακλά αισιόδοξες προβλέψεις για τη μελλοντική κατάσταση των προϊόντων, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των αποθεμάτων. Στον τομέα των υπηρεσιών, οι προσδοκίες βελτιώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό οφείλεται στις αυξανόμενες εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και ζήτηση, καθώς και τη μελλοντική ζήτηση. Τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνέχισε να αυξάνεται, ανακάμπτοντας από το ιστορικό χαμηλό που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Η αντίληψη των πολιτών για την οικονομική κατάσταση στις αντίστοιχες χώρες τους έγινε πιο αισιόδοξη, με αποτέλεσμα να είναι πιο πρόθυμοι να κάνουν σημαντικές αγορές.

Συνολικά, ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο έδειξε μικτή εικόνα σε διάφορους τομείς και χώρες. Ενώ ορισμένοι τομείς και οικονομίες παρουσίασαν θετικές εξελίξεις, άλλοι αντιμετώπισαν προκλήσεις και ασθενέστερο κλίμα. Αυτές οι παραλλαγές υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία των οικονομικών συνθηκών εντός της ΕΕ και της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κατά την εξέταση των τάσεων σε διάφορες οικονομίες, η Ισπανία σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο του δείκτη, με άνοδο 3,7. Η Πολωνία, η Γερμανία και η Ιταλία σημείωσαν επίσης μέτριες βελτιώσεις με αυξήσεις 1,1, 0,8 και 0,3 αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης υποχώρησε ελαφρά στην Ολλανδία (-1,6) και παρουσίασε πιο σημαντική πτώση στη Γαλλία (-4,2).


Σε πρόσφατη μελέτη της (16/5/23) η Oxford Economics σημειώνει ότι η εξέλιξη πρόσφατων δεικτών που αποτελούν πρόδρομους δείκτες για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποδηλώνουν ένα δύσκολο περιβάλλον για την οικονομική ανάπτυξη. Η μακροπρόθεσμη έρευνα ZEW, η οποία περιλαμβάνει προσδοκίες για το μέλλον, αναδεικνύει σημαντική επιδείνωση στην Ευρωζώνη. Πτώση του οικονομικού κλίματος στον εν λόγω δείκτη παρουσίασε και η Γερμανία. Αυτή η επιδείνωση αντανακλά ανησυχίες σχετικά με πρόσθετη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.
Όπως σημειώνει η Oxford Economics το αρνητικό κλίμα στην περίπτωση της Ευρωζώνης επιβεβαιώθηκε από την κακή επίδοση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (αύξηση κατά 0,1%). Ωστόσο, παρά την υποτονική οικονομική δραστηριότητα, η ζήτηση για εργατικό δυναμικό παρέμεινε ισχυρή, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 0,6% σε επίπεδο τριμήνου. Φαίνεται ότι ενώ μια ισχυρή αγορά εργασίας θα διατηρήσει τα εισοδήματα και τη ζήτηση των καταναλωτών, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός ασκεί πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Επιπλέον, η αυστηρότερη παροχή πιστώσεων αναμένεται να εμποδίσει τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει συγκρατημένη τα επόμενα τρίμηνα.

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Πηγή: ot.gr

Μάιος 2023