Πεδία Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Οικονομική Αβεβαιότητα
 • Πολιτισμικό Υπόβαθρο
 • Καινοτομία
 • Επιχειρηματικότητα
 • Εκπαίδευση/ Γνώση
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική
 • Αγορά Εργασίας
 • Θεσμικά Οικονομικά

Έρευνα υπό Δημοσίευση
 • Πετράκης Π.Ε., Καυκά Κ.Η Πολιτική Αποτίμηση και Διεθνή Συγκριτική Ανάλυση των Επιδόσεων της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας και Εξέλιξη των Βασικών Κοινωνικοοικονομικών Δεικτών 2010 – 2014, 2015 – 2019, 2020 – 2022, 2023 – 2035 (forthcoming 2023).
 • Petrakis P.E. et al. The Political Economy of Alternative Futures (forthcoming).
 • Petrakis P.E., Kanzola, A.M.Συμπεριφορικές Διαστάσεις της Ελληνικής Κοινωνίας: Από την Ευμάρεια στις Τρεις Κρίσεις (forthcoming).
 • Petrakis P.E. et al. The Middle Class and the Future of the History (forthcoming).
 • Petrakis P.E., Papafragos H, Markaki M. et al. Alternative Futures of the Greek Labor Market: Occupations and Skills (forthcoming).

Έρευνα υπό Εξέλιξη
 • Petrakis P.E., Boufounou V., Kostis P.C. The political economy of evaluation in Greece. Interdisciplinary perspectives for an inclusive, forward-looking evaluation, Palgrave MacMillan (forthcoming 2024).