Διδακτορικές Εργασίες σε Εξέλιξη (Κύριος Επιβλέπων)
Α.Μ. Κανζόλα, Human Capital, Production Structure and Social Identity
Δ. Βαλσαμής, Microfoundations, Bounded Rationality and Policy Under Uncertainty

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Εργασίες (Κύριος Επιβλέπων)
Κ.Η. Καυκά, Η Σχετική Φερεγγυότητα της Θεωρίας της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης, 2020
Π.Χ. Κωστής, Δοκίμια για την Οικονομική Κρίση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 2017
Κ. Στρατής, “3 Tales of Initial Public Offerings (IPOs)”, 2016
Χ. Μπασδέκης, “Capital Cost and influential factors in a single market: The case of the European Union”, 2009
Δ. Καινούριος, “New Financial tools, industrial development and effectiveness of the Greek Capital Market”
Δ. Σταματάκης, “Economics of Education: Issues on Growth”, 2004
Α. Σάμιτας, “The importance of the parallel market of Athens Stock Market for the structure of the Financial Position of Small-Medium Enterprises and the possibility of financing. Relations of Markets’ co-integration, informational influence and analysis of facts”, 2000
Π. Φωτόπουλος, “Non profitable Organizations. Their Importance and management”, 1999