Το Νέο Βιβλίο του Ομ. Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών Π. Ε. Πετράκη
Εκδόσεις Παπαζήση

Σκοπός του βιβλίου «Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035» είναι να δημιουργηθεί μια αντικειμενική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας (2020-2035) που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τις αποφάσεις στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική.

Επιπλέον, η ανάλυση αποπειράται να αποτυπώσει τις επιπτώσεις των κρίσεων και των ευκαιριών στο μέλλον αλλά και πιθανές εκβάσεις του μέλλοντος (με τη χρήση σεναρίων) σκιαγραφώντας μια μακροπρόθεσμη οπτική (foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία έως το 2035.

Επιδιώκει λοιπόν να αποτυπώσει βασικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με χρονική περίοδο αναφοράς από το 2000 έως το 2035 ενώ δίνεται έμφαση και σε τρία ημερολογιακά́ ορόσημα, το 2010, το 2015 και το 2019. Λαμβάνονται λοιπόν υπόψη οι επιπτώσεις σταθερών και αποσταθεροποιητικών καταστάσεων που επηρέασαν και αναμένεται να επηρεάσουν στο μέλλον την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η μελέτη των τάσεων αυτών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση δεδομένου της διάχυσης που παρουσιάζουν στην οικονομία και την κοινωνία. Συνεπώς, το παρόν αποτελεί ένα ουσιαστικό βοήθημα για τη διεπιστημονική προσέγγιση των οικονομικών, πολίτικων και κοινωνικών φαινομένων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες Εκδόσεις Παπαζήση: Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035 – Εκδόσεις Παπαζήση (papazissi.gr)