Συνεργασίες με Διεθνείς Οργανισμούς

Μέλος του European Economic Association (EEA). 

 

Διάλεξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, με θέμα: "SocialCohesioninTimesofRecession". 19/2/2014, Βρυξέλες. Τίτλος διάλεξης: «Ιdealization of Economics and the Role of Cultural Background in European Growth and Social Cohesion under the Great Recession.