Συμμετοχή σε Επιτροπές

Μέλος Editorial Board
Μέλος του editorial board του International Entrepreneurship and Management Journal

 

Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών
Ο Καθηγητής έχει επίσης διατελέσει πλήθος κριτικών (reviews) σε επιστημονικά άρθρα υπό κρίση για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά όπως είναι τα: Journal of the Knowledge Economy, European Journal of Economic and Political Studies, Journal of International Entrepreneurship, Review of Behavioural Accounting and Finance, Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal.

 

Διοικητικές Θέσεις/ Μέλος Επιτροπών
  • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου "A New Growth Model for the Greek Economy", το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στην Αθήνα, στην Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής.
  • Πρόεδρος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005‐2009.
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2001‐2005.
  • Μέλος της Επιτροπής Ερευνών (ΝΟΠΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2003 ‐2006.
  • Μέλος της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005 ‐2006.