Έρευνα υπό Εξέλιξη

  • New Growth Model for the Greek Economy, Συλλογικός Τόμος αποτελούμενος από Κεφάλαια από διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς σχετικά με το πώς μπορεί να έρθει η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία (αναμένεται το 2015).
  • Integrated Growth: Μονογραφία σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη (αναμένεται το 2015). 
  • European Integrated Growth: Μονογραφία σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη (αναμένεται το 2016).
  • Επιχειρηματικότητα, Στρατηγική και Επιχειρηματική Διοίκηση: Διδακτικό Εγχειρίδιο σχετικά με την Επιχειρηματικότητα.
  • The Nature of Expectations: Μονογραφία σχετικά με τις προσδοκίες και την αβεβαιότητα και πως επηρεάζουν την οικονομική συμπεριφορά (αναμένεται το 2016).