Μονογραφίες

 • Petrakis P.E., Kafka K.I., Kostis P.C., Valsamis D.G. (2021) Greek Culture after the Financial Crisis: An Economic Analysis, Palgrave MacMillan, (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Petrakis P.E., Kostis P.C. (2020) The Evolution of the Greek Economy: Past Challenges and Future Approaches, Palgrave MacMillan, (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Petrakis P.E., Kostis P.C. (2020) Policies for a Stronger Greek Economy: Actions for the Next Decade, Palgrave MacMillan, (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Petrakis P.E. (2020) The New Political Economy of Greece up to 2030, Palgrave MacMillan, (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Petrakis P.E., Valsamis D.G., Kafka K.I. (2020) Economic Growth and Development Policy, Palgrave MacMillan, (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Petrakis P.E. (2020) Theoretical Approaches to Economic Growth and Development - An Interdisciplinary Perspective, Palgrave MacMillan, (αποδεκτό προς δημοσίευση).
 • Πετράκης Π.Ε. σε συνεργασία με τους Κωστής Π.Χ., Καυκά Κ.Η., Βαλσαμής Δ.Γ. (2018) "Γενική Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση", Εκδόσεις Ροπή, ISBN 978-618-5289-22-5.
 • Πετράκης Π.Ε. (2017) "Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Γενική και Ολοκληρωμένη Προσέγγιση", Εκδόσεις Quaestor, ISBN 978-960-99388-7-7.
 • Petrakis P.E. (2016), (Ed.) A New Growth Model for the Greek Economy:Requirements for Long-Term Sustainability", Palgrave McMillan. 
 • Petrakis P.E., Konstantakopoulou D. (2015) Uncertainty in the Entrepreneurial Decision Making: The Competitive Advantage of Strategic Creativity”, Palgrave MacMillan.
 • Petrakis P.E. (2014), (Ed.) “The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown", December, Palgrave McMillan.
 • Πετράκης Π.Ε. (2014),Οι Δύο Πειρασμοί: Η Δύσκολη Πορεία της Ελληνικής Οικονομίας μετά την Κρίση και οι Πειρασμοί της Αντισυστημικότητας και του Γ’ Μνημονίου”, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, ISBN: 978-960-208-881-4, p.312.
 • Petrakis P.E. (2014), "Culture, Growth and Economic Policy; From the Question to Exploration", New York and Heidelberg: Springer, ISBN 978-3-642-41439-8, p. 250.
  Book Performance Report 2015 - Springer
  Σημαντικό ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, διεθνώς, καταγράφεται για την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου: “Culture, Growth and Economic Policy”, η οποία βρέθηκε στο 50% των κορυφαίων τίτλων σχετικής ηλεκτρονικής συλλογής των εκδόσεων Springer για το 2015
 •  
  Chapters Downloads
  2015
  3059
  2016
  4001
 • Petrakis P.E., Kostis P.C., Valsamis D.G. (2013), "European Economics and Politics in the Midst of the Crisis; From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation", New York and Heidelberg: Springer, ISBN 978-3-642-41343-8, p.274.
 • Πετράκης Π.E. (2012), “Η Έξοδος”’, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα.
 • Πετράκης Π.E. (2012), ‘’Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση’’, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα.
 • Petrakis P.E., (2011), “The Greek Economy and the Crisis. Challenges and Responses”, New York and Heidelberg: Springer, ISBN 978-3-642-21174-4.
  • Vettas N. (2012), Book Review: The Greek Economy and the Crisis: Challenges and Responses by Panagiotis Petrakis, Journal of Economic Literature - Book Review, Vol.50, Issue 4, Review DOI: 10.1257/jel.50.4.1106.r14, Review Pages: 1142-43.
 • Πετράκης Π.Ε. (2010), “Η Ελληνική Οικονομία: Προκλήσεις (μέχρι το 2010)”, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Πετράκης Π.Ε. (Επιμελ.) (2010), “Μελέτες Περιπτώσεων στην Αξιολόγηση Επενδύσεων”, Μαρία Καθαράκη – Παντελής Κωστής.
 • Πετράκης Π.Ε. (2000), “Η σχολική Μονάδα ως Φορέας Λήψης Οικονομικών Αποφάσεων”
 • Πετράκης Π.Ε., Γκιώκας Δ. (2000), “Δημόσια Χρηματοδότηση και Ιδιωτικό Κόστος Τριτοβάθμιων Σπουδών”, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Πετράκης Π.Ε. (1999), “Η Διάρθρωση της αγοράς Τηλεοπτικών Μέσων στην Ελλάδα”, Μονογραφία, 386 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1999), “Στρατηγικές Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, Μονογραφία, 450 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε., Σάμιτας A. (1999), “Το κόστος της (μη) προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων”, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας,, Μονογραφία, 20 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1997), “Η Εξέλιξη και Χρηματοδότηση της Ελληνικής Βιομηχανίας. Μελέτες Οικονομικής Ανάπτυξης”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,(Μάρτιος 1997), Μονογραφία, 342 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε., Αλεξάκης Π. (1996), "Συγκριτική Ανάλυση των Εγχώριων, Αλλοδαπών και τεχνολογικά διασυνδεμένων επιχειρήσεων στην Ελληνική Επικράτεια", πρόλογος Σ. Θωμαδάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Μονογραφία 168 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1996), “Κίνητρα Επενδύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, Εκδόσεις Παπαζήση, Μονογραφία, 391 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1994), "Δημόσιος Δανεισμός και η εξέλιξη Βασικών Τραπεζικών Μεγεθών 1844‐1869”, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Μονογραφία, 81 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1992), “Τα Σημεία Καμπής στη Δραστηριότητα της Ελληνικής Οικονομίας: 1840‐1913”, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Μονογραφία, 236 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1990), "Το Παραγωγικό Κύκλωμα Βωξίτη – Αλουμίνας – Αλουμίνιο – Μεταποίηση Αλουμινίου”, εκδόσεις Παπαζήση, Μονογραφία, 393 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1990), “Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη”, Εκδόσεις Παπαζήση, Μονογραφία, 236 σελ.