Ετεροαναφορές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ετεροαναφορές του Καθηγητή σύμφωνα με τη βάση του Scopus, του Google Scholar και του Research Gate (να σημειωθεί ότι οι βάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν παρά μόνο ένα μέρος της επιστημονικής δραστηριότητας).

 

Google Scholar
Ετεροαναφορές: 449
Kαταχωρημένα άρθρα: 123
H index: 9
i10 index: 7
 
 
Research Gate
Ετεροαναφορές: 235
Kαταχωρημένα άρθρα: 161
RG Score: 23,62

 

Scopus
Ετεροαναφορές: 75
Kαταχωρημένα άρθρα: 14
H index: 4