Ετεροαναφορές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ετεροαναφορές του Καθηγητή σύμφωνα με τη βάση του Scopus, του Google Scholar και του Research Gate (να σημειωθεί ότι οι βάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν παρά μόνο ένα μέρος της επιστημονικής δραστηριότητας).

 

Google Scholar
Ετεροαναφορές: 891
Kαταχωρημένα άρθρα: 138
H index: 13
i10 index: 17
 
 
Research Gate
Ετεροαναφορές: 549
Kαταχωρημένα άρθρα: 175
RG Score: 24,75

 

Scopus
Ετεροαναφορές: 209
Kαταχωρημένα άρθρα: 26
H index: 8