Ερευνητικά Έργα


Ερευνητικό Έργο 2013-2014 με τη Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠA

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Πετράκης Παναγιώτης

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Ο Ρόλος του Πολιτισμικού Υποβάθρου στη Διαμόρφωση της Οικονομικής Επίδοσης των Κοινωνιών: Μια Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση»

Επιστημονική Ομάδα: Βαλσαμής Διονύσης, Καυκά Κυριακή, Κωστής Παντελής

 

Ερευνητικό Έργο 2012-2013 με τη Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠA

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Πετράκης Παναγιώτης

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Μέτρηση Οικονομικής και Πολιτικής Αβεβαιότητας στην Ελληνική Οικονομία»

Παραδοτέο: Petrakis P.E., Valsamis D.G., Kostis P.C. (2014) “Uncertainty Shocks in Eurozone Periphery Countries and Germany”, Cyprus Economic Policy Review, Vol.9, No. 2, p.p. 87-106.

Επιστημονική Ομάδα: Βαλσαμής Διονύσης, Καυκά Κυριακή, Κωστής Παντελής

 

Ερευνητικό Έργο 2011-2012 με τη Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠA

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Πετράκης Παναγιώτης

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Μέτρηση Οικονομικής και Πολιτικής Αβεβαιότητας»

Παραδοτέο: Petrakis P.E., Papadakis E., Daniilopoulou N. (2012) “Public Statements on Sovereign Yield Spreads: the Greek Case”, Cyprus Economic Policy Review, Volume 6, Number 2, December.

Επιστημονική Ομάδα: Βαλσαμής Διονύσης, Δανιηλοπούλου Νικολέτα, Κωστής Παντελής, Παπαδάκης Εμμανουήλ

 

Οργάνωση και Ακαδημαϊκή ευθύνη του “Εκτυπωτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Αθηνών”, από το 1998 (10.000.000 σελίδες ανά έτος).

 

Οργάνωση και Ακαδημαϊκή ευθύνη του “Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης στην Αξιολόγηση Επενδύσεων και Χρηματοοικονομική Διοίκηση”, 1998.

 

Οργάνωση και Ακαδημαϊκή ευθύνη του “Γραφείου Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με Επιχειρήσεις”, 1999.

 

Οργάνωση και Ακαδημαϊκή ευθύνη του έργου “TICIM: Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Ανάπτυξη Τεχνικών για τη Διάδοση των καινοτομιών της Παραγωγής και τη Δημιουργία του Επαγγελματικού Προφίλ του Διαχειριστή Καινοτομιών” στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo da Vinci, 1999.

 

Οργάνωση και Ακαδημαϊκή ευθύνη του Προγράμματος “Χαιρώνεια – Ανάπτυξη 46 Σχολικών Βιβλιοθηκών”, 19992000.

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής στο χώρο της “Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης”, 19992003.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών” του Πανεπιστημίου Αθηνών (30 Τμήματα, 3.500 φοιτητές ανά έτος) από το 1997.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Αξιολόγηση του έργου Σχολικών Βιβλιοθηκών”, 20022003.

 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Εισαγωγή της Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”, 20032004. Σε συνεργασία με τα τμήματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Μ.Ι.Θ.Ε., ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ και ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την διδασκαλία της Επιχειρηματικότητας στα ΤΕΕ”, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης και το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 20032006.

 

Υπεύθυνος του έργου με τίτλο ”Ψηφιοποίηση Μουσείων Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών“ σε συνεργασία με τους καθηγητές Μ. Δερμιτζάκη, Τμήμα Γεωλογίας,(Μουσείο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας) και Β. Λαμπρινουδάκη, Τμήμα Ιστορίας,( Μουσείο Βιβλικό Αρχαιολογικό).

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Θετικές Ενέργειες υπέρ των Γυναικών”, 20052008.

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ ”, σε συνεργασία με τη ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ 20052008.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Συμπληρωματική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση” από το 2001.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών ΤΕΕ”, σε συνεργασία με τη ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ 20052008.

 
Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο “Εισαγωγή της Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”, 20052008. Σε συνεργασία με 10 τμήματα του ΕΚΠΑ.