Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning)

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Πετράκης κατά τον τρέχοντα κύκλο του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ διατελεί ακαδημαϊκός υπεύθυνος στα παρακάτω επιστημονικά Προγράμματα:

A/A

Πρόγραμμα

1

Advanced Business Management

2

Advanced Project Management – Professional Education (νέο)

3

Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)

4

Business Administration

5

Business Management: Business Finance (νέο)

6

Business Management:  Digital Innovation & Entrepreneurship (νέο)

7

Business Management:  Strategic Management (νέο)

8

Business Psychology

9

Credit Management and Risk

10

e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)

11

Executive Business Administration

12

Financial Management

13

Human Resources Development

14

Human Resources Management and Organizational Analysis

15

Management and Negotiation Skills

16

Management in Finance and Investments

17

Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων

18

On-Line Επενδύσεις

19

Personal Finance (νέο)

20

Project Management

21

Supervisor of Budgeting and Reporting

22

Επιχειρηματικές Αποφάσεις σε έναν Αβέβαιο Κόσμο

23

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media

24

Ανάπτυξη Οικονομικής Σκέψης

25

Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδύσεων

26

Δημιουργική Σκέψη

27

Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση

28

Διεθνείς και Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις (νέο)

29

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

30

Διοίκηση Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

31

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

32

Διοίκηση της Απόδοσης στον Ιδιωτικό και στον Ευρύτερο  Δημόσιο Τομέα

33

Εξαγωγές και Διαδίκτυο

34

Επιχειρηματική Δημιουργικότητα

35

Επιχειρηματικότητα: Συμβουλευτική και Εφαρμογή

36

Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική

37

Ίδρυση και Οργάνωση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

38

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων

39

Πολιτιστικός Τουρισμός

40

Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (νέο)

41

Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων (MIS)

42

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)

43

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

44

Αναβάθμιση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

45

Διοίκηση για Μηχανικούς

46

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (νέο)

47

Διοίκηση και Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων στην Εμπορική Ναυτιλία