Ερευνητική Ομάδα

  • Παναγιώτης Ε. Πετράκης

(σύντομο βιογραφικό)

Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διατελεί Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών,  μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Sterling και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ κατά τα έτη 2005 – 2009. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά (Journal of Business Research, Small Business Economics, Journal of Banking and Finance, Journal of Socio-Economics και International Entrepreneurship and Management Journal) σε μία σειρά από γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και θέματα πολιτισμικού υποβάθρου. Έχει συγγράψει πάνω από 26 μονογραφίες σε θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και την ελληνική ανάπτυξη, την κρίση και την οικονομική πολιτική. Είναι συγγραφέας μιας σειράς από διδακτικά εγχειρίδια με αντικείμενο την αξιολόγηση επενδύσεων, την τραπεζική οικονομική, την οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τα οποία διδάσκονται σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. και επιστημονικών επιτροπών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

  • Κυριακή Η. Καύκα

(σύντομο βιογραφικό)

Η Κυριακή Η. Καυκά είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, κατέχει δύο Μεταπτυχιακούς Τίτλους, «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» και «Οικονομικής Επιστήμης», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ίδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Έχει συγγράψει τρία βιβλία, δύο εξ αυτών έχουν εκδοθεί στο διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave MacMillan αλλά και σε εκδοτικό οίκο του εσωτερικού (Εκδόσεις Ροπή). Επίσης έχει συγγράψει πληθώρα κεφαλαίων που έχουν ενταχθεί σε βιβλία και συλλογικούς τόμους. Τα βιβλία αυτά έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους όπως η Palgrave MacMillan, η INtechOpen και η IGI Global. Το ερευνητικό της έργο συμπληρώνεται από επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Business Research και το Journal of Innovation and Knowledge ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και έχει λάβει μέρος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα.

  • Διονύσιος Γ. Βαλσαμής

(σύντομο βιογραφικό)

Ο Διονύσιος Γ. Βαλσαμής είναι οικονομολόγος και Υπ. Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Γεννήθηκε το 1985 στην Κεφαλονιά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (2008) και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» το 2010 και «Οικονομικής Επιστήμης MPhilEcon» το 2015 του ιδίου τμήματος.
Από το 2010 εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΚΠΑ όπου συντάσσει working papers, κείμενα αναφορών και αναλύσεις επιστημονικού περιεχομένου. Παράλληλα, ασχολείται με τη μελέτη βιβλιογραφίας και τη συγγραφή υλικού σχετικά με την αγορά εργασίας, και την οικονομική πολιτική στην Ελλάδα. Επίσης, συμμετέχει στην ανάπτυξη, συγκέντρωση και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα συμπληρωματικής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα συμπεριφορικών οικονομικών, οικονομικής μεγέθυνσης, και εφαρμογής οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη. Έχει συγγράψει μαζί με συνεργάτες το βιβλίο με τίτλο "European Economics and Politics in the Midst of the Crisis; From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation" (Springer, 2013), το βιβλίο "Economic Growth and Development Policy” (Palgrave MacMillan, 2020) καθώς και το βιβλίο “Greek Culture after the Financial Crisis: An Economic Analysis” (Palgrave MacMillan, 2021). Επίσης έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια και συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους.

  • Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου

(σύντομο βιογραφικό)

Η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου είναι κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2019 εργάζεται στο πρόγραμμα E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως αναλύτρια δεδομένων και ταυτόχρονα είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη, στα πλαίσια της οποίας έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.

  • Βασίλειος Στεργιόπουλος

(σύντομο βιογραφικό)

Ο Βασίλης Στεργιόπουλος είναι φοιτητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στον χώρο των συμπεριφορικών οικονομικών, της πολιτικής οικονομίας και της μακροοικονομικής. Από το 2021 συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα υπό την εποπτεία του Καθηγητή Παναγιώτη Ε Πετράκη στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

  • Άννα-Μαρία Κανζόλα

(σύντομο βιογραφικό)

Η Άννα-Μαρία Κανζόλα είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός 9/10, Άριστα). Αυτή την στιγμή φοιτεί στο Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική του ίδιου τμήματος. Από το 2019 αποτελεί βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την εποπτεία του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια.