Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Oικονομική

Κωδικός μαθήματος: ECO480
Εξάμηνο: εαρινό
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle του μαθήματος.

Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία

Κωδικός μαθήματος: ECO424
Εξάμηνο: εαρινό
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle του μαθήματος.

Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλο το απαραίτητο θεωρητικό και αναλυτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για να κατανοήσουν τη διαδικασία της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης όπως την αντιλαμβάνεται η οικονομική επιστήμη στις αρχές του 21ου αιώνα. Κατά την αναζήτηση και τον εντοπισμό των πηγών μεγέθυνσης και ανάπτυξης θα εξεταστεί η ταυτόχρονη εξέλιξη της οικονομικής πραγματικότητας και η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης στους δύο τελευταίους αιώνες, με έμφαση στα βασικά θεωρητικά ζητήματα και στους νεότερους προβληματισμούς γύρω από την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Κωδικός μαθήματος: PEC301
Εξάμηνο: χειμερινό
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle του μαθήματος.