Μαθήματα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία 
Το μάθημα διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής". Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στη μεγέθυνση και την ανάπτυξη τόσο στην Ελληνική όσο και στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία.
Κωδικός μαθήματος στο e-class: ECON321
Εξάμηνο: εαρινό
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο e-class του μαθήματος

 

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Αποτίμηση Κινδύνου και Επενδύσεων
Το μάθημα διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής". Το μάθημα αναλύει σε ανεπτυγμένο επίπεδο τις μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων, τους κινδύνους που προέρχονται από την αξιοποίηση των εν λόγω επενδύσεων, καθώς και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πλήρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της μη συστηματική μορφής επενδυτικών κινδύνων και την στενή παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση των συστηματικών μορφών συστηματικού κινδύνου που είμαι εξ’ ορισμού δύσκολο να διαφοροποιηθούν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ανάλυση του μαθήματος διεισδύει στην έννοια και το ρόλο της χρονικής αξίας του χρήματος και στο διαχωρισμό του επιτοκίου των επενδυτικών κινήσεων που χρησιμοποιείται στη χρηματοδοτική διοίκηση και διακρίνεται βάση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί ανάλογα με το βαθμό κεφαλαιακής διάρθρωσης, μεταβάλλεται ο επενδυτικός κίνδυνος και κατά συνέπεια η επενδυτική απόδοση και το χορηγούμενο επιτόκιο.