Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Διδακτορικές Εργασίες σε Εξέλιξη 

Κύριος Επιβλέπων
 • Δ. Βαλσαμής, "¨Monetary Policy under Uncertainty & Bounded Rationality"
 • Κ. Καυκά, "The Relative Creditwortiness of Growth Theory"
 • Π. Κωστής, “A Critical Assessment of Bail-out Policies: The Cases of Greece, Portugal and Ireland”
 • Γ. Παύλου, "Growth and Inequality: The role of Technological Progress and Human Capital"

 

Μέλος τριμελούς επιτροπής
 • Φ. Φωτόπουλος, "An empirical investigation of the existence of a bank lending channel and its consequences on the Monetary Transmission Mechanism of the European Monetary Union"
 • Β. Βλασερός, "Experience, Ability Level and Overconfidence Evolution in the Corporate Setting"
 • Γ. Σαβάκης, "Determinants of the capital structure of small and medium sized listed enterprises and the role of the ownership"

 

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Εργασίες

Κύριος Επιβλέπων
 • Κ. Στρατής, "3 Tales of Initial Public Offerings (IPOs)", 2016
 • Χ. Μπασδέκης, “Capital Cost and influential factors in a single market: The case of the European Union”, 2009
 • Δ. Καινούριος, "New Financial tools, industrial development and effectiveness of the Greek Capital Market"
 • Δ. Σταματάκης, “Economics of Education: Issues on Growth”, 2004
 • Α. Σάμιτας, "The importance of the parallel market of Athens Stock Market for the structure of the Financial Position of Small-Medium Enterprises and the possibility of financing. Relations of Markets’ co-integration, informational influence and analysis of facts", 2000
 • Π. Φωτόπουλος, "Non profitable Organizations. Their Importance and management", 1999