Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Διδακτορικές Εργασίες σε Εξέλιξη (Κύριος Επιβλέπων)
 • Δ. Βαλσαμής, "Microfoundations, Bounded Rationality and Policy Under Uncertainty".
 • Χ. Ζαπατίνας, Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική στον απόηχο της Μεγάλης Κρίσης του 2008.
 
Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Εργασίες (Κύριος Επιβλέπων)
 • Κ.Η. Καυκά, Η Σχετική Φερεγγυότητα της Θεωρίας της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης, 2020
 • Π.Χ. Κωστής, Δοκίμια για την Οικονομική Κρίση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 2017
 • Κ. Στρατής, "3 Tales of Initial Public Offerings (IPOs)", 2016
 • Χ. Μπασδέκης, “Capital Cost and influential factors in a single market: The case of the European Union”, 2009
 • Δ. Καινούριος, "New Financial tools, industrial development and effectiveness of the Greek Capital Market"
 • Δ. Σταματάκης, “Economics of Education: Issues on Growth”, 2004
 • Α. Σάμιτας, "The importance of the parallel market of Athens Stock Market for the structure of the Financial Position of Small-Medium Enterprises and the possibility of financing. Relations of Markets’ co-integration, informational influence and analysis of facts", 2000
 • Π. Φωτόπουλος, "Non profitable Organizations. Their Importance and management", 1999

 

Μέλος τριμελούς επιτροπής
 • Γ. Παύλου, "Growth and Inequality: The role of Technological Progress and Human Capital"
 • Φ. Φωτόπουλος, "An empirical investigation of the existence of a bank lending channel and its consequences on the Monetary Transmission Mechanism of the European Monetary Union"
 • Β. Βλασερός, "Experience, Ability Level and Overconfidence Evolution in the Corporate Setting"
 • Γ. Σαβάκης, "Determinants of the capital structure of small and medium sized listed enterprises and the role of the ownership"